កម្ចីប្រាក់សម្រាប់រាល់និយោជិកទាំងអស់ មិនទាមទារទ្រព្យធានា

Salary Loan KH

$50 $1,000
រយៈពេលខ្ចី
1 ខែ48 ខែ
ការទូទាត់របស់អ្នកគឺ រាល់ខែ នៅអត្រាការប្រាក់ចំនួន
Loading

បញ្ជាក់: ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផលខ្លះប្រហែលមានការប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃសេវានិងលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរយៈពេល។

កម្ចីប្រាក់បៀវត្សរ៍

បង្កើតឡើងដើម្បីជួយបុគ្គលិកដែលកំពុងមានការងារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នៅពេលប្រាក់ខែរបស់គាត់ត្រូវបានពន្យាពេល​ ឬប្រាក់ចំណូលមិនអាចបំពេញទៅនឹងការតម្រូវការរបស់គាត់។ សម្រាប់កម្ចីនេះ បុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថាននានា អាចស្នើសុំទៅលើគោលបំណងដូចជាច្រើនដូចជា តម្រូវការប្រាក់ខែ វិក័យប័ត្រចំណាយព្យាបាល កម្មវិធីពិសេស ឬប្រាក់បង់សាលា ។ល។

គោលបំណងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬករណីបន្ទាន់

ការផ្តល់ជាទុនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មតាមរដូវកាល ឬ ការទិញដីទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្ម ការធ្វើឃ្លាំងសម្រាប់ទុកដាក់ផលិតផល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន ថ្លៃភ្ជួររាស់ដីសម្រាប់ការសាបព្រួស និងការប្តូរដំណាំឬការចិញ្ចឹមសត្វ។

ការប្រើប្រាស់

នេះគ្របដណ្តប់លើការកែលម្អដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ កង្វះខាតមុនពេលបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ តម្រូវការជួសជុល ឬទិញទូរសព្ទថ្មី ឬឧបករណ៍ជួសជុលម៉ូតូរបស់អ្នក ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនដែលទាមទារសាច់ប្រាក់បន្ថែម។

ផ្ញើលុយទៅស្រុកកំណើត

ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបំពេញការចំណាយរបស់គ្រួសារអ្នកនៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នក ការចំណាយដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុន ដូចជាការទិញឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈសម្រាប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ នៅផ្ទះ ឬសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន។

បង់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀត

ពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយលើសពីថវិការបស់យើង ហើយចំនួនតិចតួចរហ័សគឺត្រូវការដើម្បីទូទាត់ទាំងស្រុងនូវប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់តូចៗ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករៀបចំផែនការចំណាយធំជាងមុន និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពប្រាក់ចំណូល និងការចំណាយរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ឬសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នក។

ការពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូច

តម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មពេលខ្លះកើតឡើងជាជំហ៊ានជាក់លាក់មួយដែលយើងអស់លុយហើយមិនត្រូវការប្រាក់កម្ចីធំពីធនាគារនោះទេ។ ទាំងនោះអាចជាការទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ម៉ាស៊ីនឬ ជួសជុលម៉ាស៊ីន។ ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនេះជាជម្រើសដ៏សាកសមសម្រាប់អជីវកម្មរបស់អ្នក។

លក្ខណៈ ពិសេសនៃកម្ចីខ្នាតតូច

ដំណើរការរហ័ស

ការស្នើសុំ និង ការបើកប្រាក់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល
ត្រឹមមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ការប្រមូលឯកសារងាយៗ

ឯកសារនានាត្រូវបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច
ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការអនុម័ត។

មិនតម្រូវទ្រព្យធានា

ជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយមិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យធានាឡើយ។

ងាយស្រួលបើកប្រាក់

ការបើកប្រាក់កម្ចីអាចធ្វើឡើង
នៅតាមសាខាវីងដែលជិតអ្នក។

សិទ្ធិទទួលបាន និង តម្រូវការ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចឆាប់រហ័ស អ្នកត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍ និងតម្រូវអោយមានឯកសារមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

  • ជនជាតិខ្មែរ
  • អាយុចាប់ពី ១៨ – ៦៥ ឆ្នាំ
  • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ
  • សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការណ៍ធនាគារ
  • កិច្ចសន្យាការងារ ឬ ការចុះឈ្មោះអាជីរកម្ម
  • រូបថតបច្ចុប្បន្ន ១ សន្លឹក

៣ ជំហ៊ាន សាមញ្ញសម្រាប់ទទួលបានកម្ចី

ការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

សូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំឥឡូវនេះហើយបំពេញព័ត៌មាននៅលើទំរង់
ពាក្យស្នើសុំបន្ទាប់មករង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការ
ហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

ការពិនិត្យវាយតំលៃព័ត៌មាន

ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមទូរស័ព្ទនៅពេលដែលកម្ចីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត។

បើកប្រាក់តាមសាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ានៅជិតបំផុតឬតាមវីង​

នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានអនុម័ត អ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅជិតដោយភ្ចាប់ជាមួយឯកសារមួយចំនួនដែលតម្រូវក្នុងការបើប្រាក់។

ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំរបស់អ្នកនៅទីនេះ

បំពេញពាក្យស្នើសុំនេះហើយរង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតំលៃលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
សូមជូនដំណឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូន ហើយប្រព័ន្ធខាងយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់
ជាមួយនឹងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅអានគោលការណ៍ឯកជនភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

OTHER TYPES OF LOAN

កម្ចីអឹមបេឡា

ជួបជាមួយប្រធានសមាគមភូមិរបស់យើងនៅតំបន់របស់អ្នក
និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ទៅសាខា។

មើលបន្ថែម

កម្ចីឯកត្តជន

កំពុងស្វែងប្រាក់កម្ចីគោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?
សូមកុំមើលរំលងហើយពិនិត្យមើលប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនរបស់យើង។

មើលបន្ថែម

BIG LOAN

គ្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក? ម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ ទៅ ២៧,០០០ ដុល្លារជាមួយនឹងរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ។

មើលបន្ថែម