ទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចរហ័សគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

Small Loans KH

ចំនួនប្រាក់កម្ចី
$50 $250
កម្ចីរយៈពេល
1 ខែ6 ខែ
បង់ប្រចាំខែ:
សរុប:
Loading

បញ្ជាក់ៈ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផលខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃសេវានិងលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរយៈពេល។

តើកម្ចីខ្នាតតូចអាចប្រើប្រាស់បានលើអ្វីខ្លះ

ហេតុផលមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះអាចអោយលោកអ្នកគិតថាកម្ចីខ្នាតតូចពិតជាសាកសមនឹងតំរូវការរបស់លោកអ្នក

គោលបំណងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬករណីបន្ទាន់

យើងយល់ថា វាពិតជាមានការលំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរហ័សសម្រាប់បង់លើថ្លៃពិគ្រោះជំងឺ ថ្នាំពេទ្យ និងក្នុងករណីបន្ទាន់។ ជាមួយផលិតផលប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនេះវាពិតជាបានបង្កើតឡើងទៅតាមអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគិត។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ កង្វះខាតមុនការបើកប្រាក់ខែ ឬតម្រូវការជួសជុល ឬទិញទូរស័ព្ទថ្មី ឬគ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុនដែលតម្រូវប្រាក់បន្ថែម។

សម្រាប់ការអប់រំ

គឺជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបនឹងការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកដូចជាថ្លៃសិក្សា សៀវភៅ ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវការនៅក្នុងសាលារៀន។ ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់បន្ថែមបង់ថ្លៃវគ្គសិក្សាខ្លីៗ ដើម្បីបង្កើនជំនាញការងារ។

ការកែលម្អគេហដ្ឋាន

ពេលខ្លះការកែលម្អគេហដ្ឋានត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អផ្ទះ ឬការជួសជុលបន្ថែមនិងការទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

ការពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូច

តម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មពេលខ្លះកើតឡើងជាជំហ៊ានជាក់លាក់មួយដែលយើងអស់លុយហើយមិនត្រូវការប្រាក់កម្ចីធំពីធនាគារនោះទេ។ ទាំងនោះអាចជាការទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ម៉ាស៊ីនឬ ជួសជុលម៉ាស៊ីន។ ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនេះជាជម្រើសដ៏សាកសមសម្រាប់អជីវកម្មរបស់អ្នក។

លក្ខណៈ ពិសេសនៃកម្ចីខ្នាតតូច

ដំណើរការរហ័ស

ការស្នើសុំ និង ការបើកប្រាក់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល
ត្រឹមមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ការប្រមូលឯកសារងាយៗ

ឯកសារនានាត្រូវបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច
ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការអនុម័ត។

មិនតម្រូវទ្រព្យធានា

ជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយមិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យធានាឡើយ។

ងាយស្រួលបើកប្រាក់

ការបើកប្រាក់កម្ចីអាចធ្វើឡើង
នៅតាមសាខាដែលជិតអ្នក។

សិទ្ធិទទួលបាន និង តម្រូវការ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចឆាប់រហ័ស អ្នកត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍ និងតម្រូវអោយមានឯកសារមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

  • ជនជាតិខ្មែរ
  • អាយុចាប់ពី ១៨ – ៦៥ ឆ្នាំ
  • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ
  • សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការណ៍ធនាគារ
  • កិច្ចសន្យាការងារ ឬ ការចុះឈ្មោះអាជីរកម្ម
  • រូបថតបច្ចុប្បន្ន ១ សន្លឹក

៣ ជំហ៊ាន សាមញ្ញសម្រាប់ទទួលបានកម្ចី

ការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

សូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំឥឡូវនេះហើយបំពេញព័ត៌មាននៅលើទំរង់
ពាក្យស្នើសុំបន្ទាប់មករង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការ
ហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

ការពិនិត្យវាយតំលៃព័ត៌មាន

ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមទូរស័ព្ទនៅពេលដែលកម្ចីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត។

បើកប្រាក់តាមសាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ានៅជិតបំផុតឬតាមវីង​

នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានអនុម័ត អ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅជិតដោយភ្ចាប់ជាមួយឯកសារមួយចំនួនដែលតម្រូវក្នុងការបើប្រាក់។

ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំរបស់អ្នកនៅទីនេះ

បំពេញពាក្យស្នើសុំនេះហើយរង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតំលៃលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
សូមជូនដំណឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូន ហើយប្រព័ន្ធខាងយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់
ជាមួយនឹងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅអានគោលការណ៍ឯកជនភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

ផលិតផល កម្ចីផ្សេងៗ

កម្ចីអឹមបេឡា

ជួបជាមួយប្រធានសមាគមភូមិរបស់យើងនៅតំបន់របស់អ្នក
និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ទៅសាខា។

មើលបន្ថែម

កម្ចីឯកត្តជន

កំពុងស្វែងប្រាក់កម្ចីគោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?
សូមកុំមើលរំលងហើយពិនិត្យមើលប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនរបស់យើង។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នា​តធំ

គ្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក? ម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ ទៅ ២៧,០០០ ដុល្លារជាមួយនឹងរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ។

មើលបន្ថែម