តើអ្នកចង់ក្លាយជាអឹមបេឡារបស់យើងទេ

តើ អឹមបេឡាជាអ្វី?

អឹមបេឡា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា គឺជាអ្នកតំណាងរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា នៅតាមតំបន់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗប្រចាំភូមិ ពួកគាត់មានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយ និងចុះឈ្មោះអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់គ្រប់គ្រង
ហើយពួកគាត់អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅអោយប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិ ឬសហគមន៍របស់ពួកគាត់តែម្តង។

តើ មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

អឹមបេឡា ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា

 • ទទួលប្រាក់ខែចាំខែ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត (អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើផលិតភាពការងារ)
 • ទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលពីមន្ត្រីជំនាញរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • ទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទទួលបានបទពិសោធការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • អាចមានឪកាសក្លាយជាបុគ្គលិក របស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ជួយការងារសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនក្រីក្រតាមសហគមន៍

ហេតុអ្វី ខ្ញុំត្រូវក្លាយជា អឹមបេឡា?

គឺខ្ញុំចង់ជួយការងារសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនក្រីក្រតាមភូមិ និងសហគមន៍ដើម្បីអោយពួកគាត់មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែម

ផលិតផល កម្ចីផ្សេងៗ

កម្ចីអឹមបេឡា

ជួបជាមួយប្រធានសមាគមភូមិរបស់យើងនៅតំបន់របស់អ្នក
និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ទៅសាខា។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នាតតូច

កំពុងស្វែងរកកម្ចីរហ័សសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់? ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណែតនោះអ្នកនិងទទួលបានការអនុម័តក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

មើលបន្ថែម

កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូច

គ្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក? ម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ ទៅ ២៧,០០០ ដុល្លារជាមួយនឹងរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៤៨ ខែ។

មើលបន្ថែម

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីអឹមបេឡារហ័សគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

MBela Loan KH

ចំនួនប្រាក់កម្ចី
$50 $750
កម្ចីរយៈពេល
1 ខែ12 ខែ
បង់ប្រចាំខែ:
សរុប:
Loading

បញ្ជាក់: ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផលខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃសេវានិងលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរយៈពេល។

កម្ចី អឺមបេឡា

ហេតុផលមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះអាចអោយលោកអ្នកគិតថាកម្ចីខអឺមបេឡាពិតសាកសមនិងតំរូវការរបស់លោកអ្នក

ឥណទានរហ័សនិងងាយស្រួល

ការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.3% ក្នុងមួយខែ ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ $750

ហេតុអ្វីឥណទានអឹមបេឡា?

ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈអឹមបេឡា គឺងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្ត អ្នកអាចស្នើសុំនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងថ្ងៃតែមួយ

 • មិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យបញ្ចាំ ឬអ្នកធានា (ឥណទានឯកត្តជន)
 • អឹមបេឡាគឺជាអ្នកដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកនឹងជួយសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក

តើឥណទានអឹមបេឡាគឺជាអ្វី?

ឥណទានអឹមបេឡាជាឥណទានសហគមន៍រហ័សរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ាដែលអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកជិតខាងដែលទុកចិត្តបំផុតរបស់អ្នកដែលជាអឹមបេឡារបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសហគមន៍។

 • យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបែបទំនើបទាន់សម័យ និងរក្សាការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជូនអតិថិជន
 • ការទូទាត់និងការសងប្រាក់កម្ចីមានភាពងាយស្រួលធ្វើឡើងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងគ្រប់ទីកន្លែង សុវត្ថិភាព និងរហ័ស
 • អ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះរឺស្នើសុំប្រាក់កម្ចីតាមរយៈអឹមបេឡាដែលនៅជិតអ្នកបំផុតនៅក្នុងភូមិឬសហគមន៍របស់អ្នក ។

លក្ខណៈ ពិសេសនៃកម្ចីអឹមបេឡា

តើខ្ញុំអាចបង្កើនចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់ ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក អ្នកអាចធ្វើការស្នើរសុំបង្កើនកម្រិតសមាជិកភាពអតិថិជនពិសេសឬចងក្រងជាក្រុមដើម្បីខ្ចីប្រាក់

តើអ្វីទៅជាការបង្កើនកម្រិតសមាជិកភាព អតិថិជនពិសេស?

ការបង្កើនកម្រិតសមាជិកភាពអតិថិជនពិសេសគឺសំដៅទៅលើ ដំណើរការបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់អតិថិជនទៅជាកម្រិតពិសេស ដើម្បីមានឱកាសទទួលបានចំនួនកម្ចី
ច្រើនជាងមុន ឬ អាចស្នើសុំកម្ចីផ្សេងទៀតបានដូចជា
កម្ចីក្រុមជាដើម ។ ការបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនទាក់
ទងនឹងប្រាក់កម្ចីទេដូច្នេះក្នុងករណីអតិថិជនទទួលបានការបដិសេធគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំម្តងទៀតបន្ទាប់ពី
3 ខែក្រោយមក។

តើអ្វីទៅជាឥណទានក្រុម?

ឥណទានក្រុមគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយដល់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការដើមទុនតិចតួចសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលស្របច្បាប់។ អតិថិជនគោលដៅរបស់ប្រាក់កម្ចីក្រុមគឺជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ឬមុខរបរច្បាស់លាស់ មានលទ្ធភាពសងគ្រប់គ្រាប់ ហើយត្រូវការកម្ចី ពី ៥០ ដុល្លារ ដល់ ៧៥០ ដុល្លារ ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីជា ក្រុមយ៉ាងដូចម្តេច?

ស្វែងរកគ្នាអោយបាន៣នាក់ដើម្បីចងក្រងគ្នាជាក្រុម (មនុស្យដែលអ្នកស្គាល់ច្បាស់ ជឿទុកចិត្តនិងមានទំនាក់ទំនងល្អ) ត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកជាមុនសិននិងបង្កើនកម្រិតសមាជិកភាព (ដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិកពិសេសនេះអ្នកតម្រូវអោយថតវីឌីអូ)

សិទ្ធិទទួលបាន និង តម្រូវការ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតអឹមបេឡាឆាប់រហ័ស អ្នកត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍
និងតម្រូវអោយមានឯសារមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

 • ជនជាតិខ្មែរ
 • អាយុចាប់ពី ១៨ – ៦៥ ឆ្នាំ
 • មិនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងសហគមន៍
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ
 • មានចំណូលទៀងទាត់

៣ជំហ៊ានងាយៗ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីតាមបែបទំនើប

ទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ ផ្ញើសារតាមរយៈតេឡេក្រាម
ហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំ

ចុះឈ្មោះ

សូមយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់អ្នកមកជាមួយ អ្នកត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទ អ្នកចុះឈ្មោះត្រូវមានមានមុខរបរត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ និងមានចំណូលទៀងទាត់ ប្រាប់យើងខ្ញុំពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ខ្ចី (50 – 750)

លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីងាយៗ

សូមផ្តល់ព័ត៌មានខ្លះៗទាក់ទងនឹងប្រភពចំណូលរបស់អ្នក
សូមស្នាមមេដៃនៅលើទម្រង់យល់ព្រមឆែកស៊ីប៊ីស៊ី
សូមស្នាមមេដៃនៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីចងការប្រាក់
បំពេញឯកសារងាយៗ

ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំរបស់អ្នកនៅទីនេះ

បំពេញពាក្យស្នើសុំនេះហើយរង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតំលៃលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
សូមជូនដំណឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូន ហើយប្រព័ន្ធខាងយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់
ជាមួយនឹងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅអានគោលការណ៍ឯកជនភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

ផលិតផល កម្ចីផ្សេងៗ

កម្ចីឯកត្តជន

កំពុងស្វែងប្រាក់កម្ចីគោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?
សូមកុំមើលរំលងហើយពិនិត្យមើលប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនរបស់យើង។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នាតតូច

កំពុងស្វែងរកកម្ចីរហ័សសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់? ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធ អុីនធឺណេតហើយនោះអ្នកនិងទទួលបានការអនុម័តក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណេាះ។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នាតធំ

គ្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក? ម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ ទៅ ២៧,០០០ ដុល្លារជាមួយនឹងរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ។

មើលបន្ថែម

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតធំរហ័សគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

Big Loans KH

ចំនួនប្រាក់កម្ចី
$5000 $27000
ចំនួនប្រាក់កម្ចី
6 ខែ48 ខែ
អត្រាការប្រាក់
1.25%1.5%
បង់ប្រចាំខែ:
សរុប:
Loading

បញ្ជាក់: ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណេាះ។ ផលិតផលខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃសេវានិងលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរយៈពេល។ អត្រាការប្រាក់និងថ្លៃសេវានឹងត្រូវចរចាដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់អតិថិជន។

តើ កម្ចីខ្នាតធំអាចប្រើប្រាស់លើអ្វីខ្លះ

ហេតុផលមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះអាចអោយលោកអ្នកគិតថាកម្ចីខ្នាតធំពិតជាសាកសមនឹងតំរូវការរបស់លោកអ្នក

គោលបំណងកសិកម្ម

ការផ្តល់ជាទុនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មតាមរដូវកាល ឬ ការទិញដីទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្ម ការធ្វើឃ្លាំងសម្រាប់ទុកដាក់ផលិតផល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន ថ្លៃភ្ជួររាស់ដីសម្រាប់ការសាបព្រួស និងការប្តូរដំណាំឬការចិញ្ចឹមសត្វ។

គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន

គឺជាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដូចជា ពិធីមង្គលការ វិស្សមកាល ឬការបង្រួបបង្រួមបំណុល ឬហេតុការណ៍កើតឡើងដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុនដែលត្រូវការចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើន។

សម្រាប់ការអប់រំ

គឺជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបនឹងការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកដូចជាថ្លៃសិក្សា សៀវភៅ ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវការនៅក្នុងសាលារៀន។ ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់បន្ថែមបង់ថ្លៃវគ្គសិក្សាខ្លីៗ ដើម្បីបង្កើនជំនាញការងារ ឬទទួលបានសញ្ញាបត្រ។

ការកែលម្អគេហដ្ឋាន

ពេលខ្លះការកែលម្អគេហដ្ឋានត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អផ្ទះ ឬការជួសជុលបន្ថែមនិងការទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

ការពង្រីកអាជីវកម្ម

ដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកឈានទៅកម្រិតមួយទៀត ធានាបាននូវឱកាសអាជីវកម្មថ្មី កែលម្អកន្លែងអោយធំជាងមុន បន្ថែមម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងបរិក្ខារថ្មី ឬបណ្តាក់ទុនចូលទៅក្នុងការរីកចម្រើនថ្មី ឬឧស្សាហកម្ម។ ដើម្បីអោយអជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែលូតលាស់ល្អប្រសើរជាងមុន សូមពិគ្រោះជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកឥណទានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ សម្រាប់ការផ្តល់ជម្រើសដ៏សាកសមសម្រាប់អជីវកម្មរបស់អ្នក។

លក្ខណៈ ពិសេសនៃកម្ចីខ្នាតធំ

ការឆ្នៃប្រឌិតទៅលើដំណើរការកម្ចី

អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអុីធឺណេត
គ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក
ឬគេហទំព័ររបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។

ដំណើរការរហ័ស

ក្រុមការងារយើងនិងវាយតម្លៃលើកម្ចីរបស់អ្នកភ្លាមៗ
នៅពេលទទួលបានពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

លក្ខន្តិក

និងវិធីសាស្រ្តសងមានភាពបត់បែនយើងផ្តល់ជូននូវ
ភាពបត់បែនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចី
ប៉ុណ្ណេាះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងការសងប្រាក់
ត្រលប់មកវិញផងជាមួយនិងការផ្តល់
នៅអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។

ងាយស្រួលក្នុងការបើកប្រាក់

ការបើកប្រាក់កម្ចីអាចធ្វើឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

សិទ្ធិទទួលបាន និង តម្រូវការ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតធំឆាប់រហ័ស អ្នកត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍
និងតម្រូវអោយមានឯកសារមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

 • ជនជាតិខ្មែរ
 • អាយុចាប់ពី ១៨ – ៦៥ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ទ្រព្យធនា ឬ ប្លង់ដី
 • អ្នករួមខ្ចី ឬ អ្នកធានា
 • រូបថតបច្ចុប្បន្ន ២ សន្លឹក

៣ ជំហ៊ាន សាមញ្ញសម្រាប់ទទួលបានកម្ចី

ការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

សូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំឥឡូវនេះហើយបំពេញព័ត៌មាននៅលើទំរង់ស្នើសុំ
បន្ទាប់មករង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន
ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

ការពិនិត្យវាយតំលៃព័ត៌មាន

ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមទូរស័ព្ទ ឬ ចាត់តាំងបុគ្គលិកផ្នែកឥណទានទៅជួបសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យវាយតំលៃ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិនជន នៅពេលដែលកម្ចីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត។

បើកប្រាក់តាមសាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា

នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានអនុម័ត អ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅជិតដោយភ្ចាប់ជាមួយឯកសារមួយចំនួនដែលតម្រូវក្នុងការបើកប្រាក់ និងនៅផ្ទះរបស់អ្នក។

ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំរបស់អ្នកនៅទីនេះ

បំពេញពាក្យស្នើសុំនេះហើយរង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតំលៃលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
សូមជូនដំណឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូន ហើយប្រព័ន្ធខាងយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់
ជាមួយនឹងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅអានគោលការណ៍ឯកជនភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

ផលិតផល កម្ចីផ្សេងៗ

កម្ចី​អឺមបេឡា

ជួបជាមួយប្រធានសមាគមភូមិរបស់យើងនៅតំបន់របស់អ្នក
និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ទៅសាខា។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នាតតូច

កំពុងស្វែងរកកម្ចីរហ័សសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់? ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធ អុីធឺណេតហើយនោះអ្នកនិងទទួលបានការអនុម័តក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណេាះ។

មើលបន្ថែម

កម្ចីឯកត្តជន

កំពុងស្វែងប្រាក់កម្ចីគោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?
សូមកុំមើលរំលងហើយពិនិត្យមើលប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនរបស់យើង។

មើលបន្ថែម

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចរហ័សគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា

Small Loans KH

ចំនួនប្រាក់កម្ចី
$50 $250
កម្ចីរយៈពេល
1 ខែ6 ខែ
បង់ប្រចាំខែ:
សរុប:
Loading

បញ្ជាក់ៈ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផលខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃសេវានិងលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរយៈពេល។

តើកម្ចីខ្នាតតូចអាចប្រើប្រាស់បានលើអ្វីខ្លះ

ហេតុផលមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះអាចអោយលោកអ្នកគិតថាកម្ចីខ្នាតតូចពិតជាសាកសមនឹងតំរូវការរបស់លោកអ្នក

គោលបំណងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬករណីបន្ទាន់

យើងយល់ថា វាពិតជាមានការលំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរហ័សសម្រាប់បង់លើថ្លៃពិគ្រោះជំងឺ ថ្នាំពេទ្យ និងក្នុងករណីបន្ទាន់។ ជាមួយផលិតផលប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនេះវាពិតជាបានបង្កើតឡើងទៅតាមអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគិត។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ កង្វះខាតមុនការបើកប្រាក់ខែ ឬតម្រូវការជួសជុល ឬទិញទូរស័ព្ទថ្មី ឬគ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុនដែលតម្រូវប្រាក់បន្ថែម។

សម្រាប់ការអប់រំ

គឺជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបនឹងការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកដូចជាថ្លៃសិក្សា សៀវភៅ ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវការនៅក្នុងសាលារៀន។ ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់បន្ថែមបង់ថ្លៃវគ្គសិក្សាខ្លីៗ ដើម្បីបង្កើនជំនាញការងារ។

ការកែលម្អគេហដ្ឋាន

ពេលខ្លះការកែលម្អគេហដ្ឋានត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អផ្ទះ ឬការជួសជុលបន្ថែមនិងការទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

ការពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូច

តម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មពេលខ្លះកើតឡើងជាជំហ៊ានជាក់លាក់មួយដែលយើងអស់លុយហើយមិនត្រូវការប្រាក់កម្ចីធំពីធនាគារនោះទេ។ ទាំងនោះអាចជាការទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ម៉ាស៊ីនឬ ជួសជុលម៉ាស៊ីន។ ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនេះជាជម្រើសដ៏សាកសមសម្រាប់អជីវកម្មរបស់អ្នក។

លក្ខណៈ ពិសេសនៃកម្ចីខ្នាតតូច

ដំណើរការរហ័ស

ការស្នើសុំ និង ការបើកប្រាក់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល
ត្រឹមមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ការប្រមូលឯកសារងាយៗ

ឯកសារនានាត្រូវបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច
ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការអនុម័ត។

មិនតម្រូវទ្រព្យធានា

ជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយមិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យធានាឡើយ។

ងាយស្រួលបើកប្រាក់

ការបើកប្រាក់កម្ចីអាចធ្វើឡើង
នៅតាមសាខាដែលជិតអ្នក។

សិទ្ធិទទួលបាន និង តម្រូវការ

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចឆាប់រហ័ស អ្នកត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍ និងតម្រូវអោយមានឯកសារមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

 • ជនជាតិខ្មែរ
 • អាយុចាប់ពី ១៨ – ៦៥ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬ របាយការណ៍ធនាគារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ ឬ ការចុះឈ្មោះអាជីរកម្ម
 • រូបថតបច្ចុប្បន្ន ១ សន្លឹក

៣ ជំហ៊ាន សាមញ្ញសម្រាប់ទទួលបានកម្ចី

ការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

សូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំឥឡូវនេះហើយបំពេញព័ត៌មាននៅលើទំរង់
ពាក្យស្នើសុំបន្ទាប់មករង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការ
ហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

ការពិនិត្យវាយតំលៃព័ត៌មាន

ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមទូរស័ព្ទនៅពេលដែលកម្ចីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត។

បើកប្រាក់តាមសាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ានៅជិតបំផុតឬតាមវីង​

នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានអនុម័ត អ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅជិតដោយភ្ចាប់ជាមួយឯកសារមួយចំនួនដែលតម្រូវក្នុងការបើប្រាក់។

ដាក់ពាក្យ ស្នើសុំរបស់អ្នកនៅទីនេះ

បំពេញពាក្យស្នើសុំនេះហើយរង់ចាំភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅដើម្បីវាយតំលៃលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
សូមជូនដំណឹងថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូន ហើយប្រព័ន្ធខាងយើងនឹងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់
ជាមួយនឹងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ សូមចូលទៅអានគោលការណ៍ឯកជនភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

ផលិតផល កម្ចីផ្សេងៗ

កម្ចីអឹមបេឡា

ជួបជាមួយប្រធានសមាគមភូមិរបស់យើងនៅតំបន់របស់អ្នក
និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ទៅសាខា។

មើលបន្ថែម

កម្ចីឯកត្តជន

កំពុងស្វែងប្រាក់កម្ចីគោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?
សូមកុំមើលរំលងហើយពិនិត្យមើលប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនរបស់យើង។

មើលបន្ថែម

កម្ចីខ្នា​តធំ

គ្រោងនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក? ម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ ទៅ ២៧,០០០ ដុល្លារជាមួយនឹងរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ។

មើលបន្ថែម